Addtech förvärvar Impulseradar Sweden AB

Report this content

Addtech Industrial Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av 88 procent av aktierna i Impulseradar Sweden AB (”Impulse”).

Impulse är en ledande utvecklare och tillverkare av markradarinstrument och relaterad mjukvara som möjliggör undersökning och kartläggning av funktioner och strukturer under ytan. Utrustningen används inom flera applikationsområden såsom infrastrukturprojekt, väg- och broinspektion samt kartläggning av VA. Impulse har sitt huvudkontor i Malå med ett dotterbolag i USA. Bolaget säljer sina produkter globalt genom ett nätverk av distributörer.

Impulse kompletterar Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Industrial Solutions och inom segmentet infrastruktur. Impulse har 27 anställda och omsätter cirka 80 MSEK.

Tillträde sker idag. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 4 april 2022

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 470 49 00
Daniel Prelevic, Affärsområdeschef, Addtech Industrial Solutions, +46 70 309 93 29

Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i drygt 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 13 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 april 2022 kl. 16:45 (CEST).

Taggar: