Addtech förvärvar IPAS

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i IPAS AS.

IPAS är en väletablerad leverantör av produkter och lösningar inom professionell belysning i Norge.

Bolaget är etablerat som leverantör inom segmenten industriarmaturer, utomhusbelysning och inomhusbelysning. Produkterna säljs till installatörer, elgrossister, industri och kommuner.

IPAS kompletterar Addtechs verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Energy Products. Bolaget har 10 anställda och omsätter cirka 40 MNOK.

Tillträde beräknas ske i början av 2018 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 20 december 2017

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00

Hans Andersén, Affärsområdeschef, Addtech Energy, +46 70 677 17 09

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar