Addtech förvärvar Mobile Control Systems SA

Addtech Power Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i MCS, Mobile Control System SA.

MCS är en nischad aktör som utvecklar och levererar elektroniska gas- och transmission-reglage samt sensorer för styrning av motorhastigheter mot främst OEM kunder inom segmentet entreprenadmaskiner och bussar. Produkterna som bolaget levererar bidrar till att förbättra fordons effektivitet och förarkomfort. MCS huvudkontor ligger i Bryssel och bolaget har ett väl utbyggt distributörsnätverk samt har egna verksamheter i Europa,  Kina och USA.

MCS kompletterar mycket väl Addtechs verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Customised Solutions. MCS har 17 anställda och omsätter cirka 5 MEUR.

Tillträde beräknas ske idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 9 oktober 2017

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Niklas Stenberg, affärsområdeschef, Addtech Power Solutions, +46 702 67 94 99

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.