Addtech förvärvar Powernor AS

Report this content

Addtech Power Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat  avtal om samtliga aktier i Powernor AS.

Powernor är baserat i Norge och dimensionerar, projekterar och levererar kompletta UPS-system med batteribackup till krävande applikationer inom sjukvård, infrastruktur och industri. Powernor omsätter cirka 35 miljoner norska kronor och har 6 anställda.

Powernor kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Power Solutions.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm, den 5 januari 2021

Addtech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 702 67 94 99
Per Lundblad, affärsområdeschef, Addtech Power Solutions, +46 70 795 66 02

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande den 5 januari 2021, kl 13.20 (CET).

Prenumerera