Addtech förvärvar Sensor ECS A/S

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Sensor ECS A/S.

Sensor ECS levererar inbyggda industri- och sjukhusdatorer. Verksamheten är främst riktad mot den nordiska OEM-industrin samt sjukvård.

Sensor ECS kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Addtech Components. Bolaget har 9 anställda och omsätter cirka 120 MDKK.

Tillträde beräknas ske i början av november 2017 efter att berörda myndigheters medgivande inhämtats. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 4 oktober 2017

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Anders Claeson, Affärsområdeschef, Addtech Components, +46 708 641 516

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera