Addtech förvärvar Synthecs B.V.

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Synthecs B.V. inklusive dotterbolag.

Synthecs-gruppens verksamhet drivs främst genom dotterbolagen Isotron Systems i Holland och Belgien. Bolagen levererar automationskomponenter och lösningar inom områdena sensorer, maskinvision, industriell PC, styrsystem m m till den industriella marknaden i Benelux.

Synthecs-gruppen kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Addtech Components. Bolagen har 50 anställda och omsätter 14 MEUR.

Tillträde beräknas ske i början av april 2018 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under nästa räkenskapsår.

Stockholm den 26 mars 2018

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00

Patrik Klerck, Affärsområdeschef, Addtech Components, +46 708 641 517


Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera