Addtech förvärvar Synthecs B.V.

Report this content

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Synthecs B.V. inklusive dotterbolag.

Synthecs-gruppens verksamhet drivs främst genom dotterbolagen Isotron Systems i Holland och Belgien. Bolagen levererar automationskomponenter och lösningar inom områdena sensorer, maskinvision, industriell PC, styrsystem m m till den industriella marknaden i Benelux.

Synthecs-gruppen kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Addtech Components. Bolagen har 50 anställda och omsätter 14 MEUR.

Tillträde beräknas ske i början av april 2018 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under nästa räkenskapsår.

Stockholm den 26 mars 2018

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00

Patrik Klerck, Affärsområdeschef, Addtech Components, +46 708 641 517


Prenumerera