Addtech påverkat av IT-intrång

Report this content

Addtech AB utsattes under onsdagen för en IT-attack som påverkar flera av bolagets verksamheter. Addtech bedömer situationen som allvarlig och att den medför risk för ekonomisk påverkan. Attacken medför inga säkerhetsproblem för medarbetarna. 

Omfattningen av angreppet är under utredning. Vi kommer att offentliggöra ytterligare information löpande.

   
För ytterligare frågor, kontakta


Kerstin Danasten
+46 708 707168

Stockholm 30 oktober 2019


    
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl. 16.50 (CET).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar