Addtechs årsredovisning för 2018/2019 offentliggjord

Årsredovisningen beskriver Addtechs uppdrag, vision, strategi samt hur verksamheten bedrivs och det resultat och värde som skapas. Den innehåller vidare en hållbarhetsrapport och en bolagsstyrningsrapport som integrerats i årsredovisningen.

Årsredovisningen kan läsas direkt på nätet eller laddas ner som PDF, båda via addtech.se

Den tryckta versionen distribueras till dem som beställt denna i slutet av juli.

Stockholm den 8 juli 2019

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta, Malin Enarson, CFO, +46 705 97 94 73

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.