Addtechs årsredovisning för 2019/2020 offentliggjord

Årsredovisningen beskriver Addtechs uppdrag, vision, strategi samt hur verksamheten bedrivs och det resultat och värde som skapas. Vidare återfinns en bolagsstyrningsrapport som integrerats i årsredovisningen.

Årsredovisningen innehåller i år en rad nyheter. Bland annat offentliggör Addtech sin hållbarhetsvision för 2030, och hållbarhetsrapporten har delvis integrerats i årsredovisningen. I publikationen får läsaren också möta en rad av koncernens entreprenörer, som med egna ord berättar om sin verksamhet och hur de skapar hållbara värden för såväl bolag och ägare som för samhället i stort.

Årsredovisningen kan läsas direkt på nätet eller laddas ner som PDF, båda via www.addtech.se

Den tryckta versionen distribueras till dem som beställt denna i slutet av juli.

Stockholm den 14 juli 2020

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta,
Malin Enarson, CFO, +46 705 97 94 73

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli 2020 kl. 08.30 (CET).

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.