Bolagsstämma i Addtech AB 20 augusti 2002

Bolagsstämma i Addtech AB 20 augusti 2002 Utdelning Utdelningen fastställdes till 1,20 SEK per aktie. Styrelse Följande styrelseledamöter omvaldes: Anders Börjesson Tom Hedelius Urban Jansson Lars Spongberg Roger Bergqvist Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Anders Börjesson till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Tom Hedelius. Återköp av egna aktier Den ordinare bolagsstämman i Addtech AB har idag beslutat att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över Stockholmbörsen. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Nästa rapport Delårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2002 kommer att offentliggöras den 18 november 2002. Stockholm den 20 augusti 2002 Addtech AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00570/wkr0002.pdf

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar