Inbjudan till presentation av Addtechs kvartalsrapport den 14 juli kl 14.00 (CET)

Välkommen till telefonkonferens med anledning av Addtechs rapport för det första kvartalet den 14 juli kl 14.00 (CET). Konferensen är riktad till analytiker, media och investerare och kommer att hållas på engelska. Presenterar gör VD Niklas Stenberg samt CFO Malin Enarson. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt i förväg här: https://www.addtech.se/investerare/finansiell-information/presentationer

Det kommer också att gå att följa presentationen på webben, se länk nedan. Webbsändningen kommer även att vara tillgänglig i efterhand på samma länk.

För deltagande på konferensen:

Telefon: +46 8 566 42 651. PIN: 84654209#

Webbsändning: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=462159B6-97D7-407F-B5E5-EE7B565FD8D8

Internationella telefonnummer finns tillgängliga här: https://events-ftp.arkadin.com/ev/docs/NE_W2_TF_Events_International_Access_List.pdf

 

Välkomna!

Stockholm, 1 juli 2020

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Stenberg, VD: +46 8 470 49 00
Malin Enarson, CFO: + 46 705 979 483

Om oss

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.