Mer information om IT-attacken

Report this content

Som meddelades igår är Addtech AB utsatt för ett cyberbrott som påverkar företagets IT-system och verksamheter. 

Sedan attacken inleddes igår har företaget, med stöd av externa experter, fullt fokus på att återställa systemen till normal verksamhet och att bedöma hela omfattningen av påverkan. För att minimera effekterna har IT-system stängts ned och alternativa lösningar implementerats. Några system har redan blivit återställda och planen är att de första av de drabbade företagen ska återgå till normalt inom de närmaste dagarna.

”Återställandet fortlöper enligt plan. Vår organisation arbetar intensivt för att minimera påverkan på kunder och verksamhet. Jag är imponerad över att se hur hårt våra team arbetar för att hantera situationen. Jag känner mig trygg i att vår decentraliserade organisationsmodell är en fördel för oss, då vårt företag redan har ställt om till offlineläge för att kunna hantera situationen på bästa möjliga sätt”, säger Niklas Stenberg, VD och koncernchef i Addtech.

Ungefär 80 av Addtechs 130 dotterbolag är drabbade av attacken, vilket uppskattas till drygt 50 procent av omsättningen. I nuläget utreds omfattningen av eventuell dataförlust. Det är ännu för tidigt att kommunicera attackens ekonomiska påverkan. Attacken har polisanmälts.

Företaget kommer att tillhandahålla ytterligare uppdateringar när signifikant ny information är tillgänglig, och dessutom tillhandahålla regelbundna verksamhetsuppdateringar till våra kunder. 

   
För ytterligare frågor, kontakta kommunikationsansvarig


Kerstin Danasten
+46 708 707168

Stockholm 31 oktober 2019


    
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 14.45 (CET). 

Prenumerera