Niklas Stenberg utsedd till ny VD och koncernchef i Addtech

Report this content

Nuvarande VD Johan Sjö har på egen begäran valt att lämna sin operativa roll i Addtech för att fokusera mer på sina externa styrelseuppdrag. Till ny VD och koncernchef i Addtech AB har styrelsen utsett Niklas Stenberg, som tillträder i samband med årsstämman den 30 augusti 2018. Johan Sjö kvarstår i sin befattning fram till dess.

Niklas Stenberg har gedigen erfarenhet från koncernen och är sedan 2015 medlem i koncernledningen för Addtech och affärsområdeschef för Power Solutions. Mellan 2010 och 2015 har Niklas haft olika ledande befattningar inom Addtech såsom affärsenhetschef och VD för dotterbolag. Under åren 2005-2010 var Niklas verksam i olika befattningar inom Bergman & Beving / B&B Tools och dessförinnan som advokat på Advokatfirman Delphi. Niklas Stenberg är 44 år och har en juristexamen från Uppsala Universitet.

- Från styrelsens sida är vi övertygade om att Niklas, med sin gedigna erfarenhet från bl.a. Addtech, är rätt person för att ta vid och vidareutveckla den framgångsrika verksamhet som finns i Addtechkoncernen idag, säger styrelseordförande Anders Börjesson.

- Johan har haft en avgörande betydelse för koncernens positiva utveckling sedan han började på Addtech 2007, varför vi i styrelsen är mycket nöjda när vi nu kan tillmötesgå Johans önskemål. Styrelsens och Johans förhoppning är att han får fortsatt förtroende som styrelseledamot i Addtech efter årsstämman och att han i denna roll kan säkerställa en kontinuitet i VD-successionen och bidra till en fortsatt positiv utveckling, fortsätter Anders Börjesson.

Stockholm den 19 mars 2018

Addtech AB (publ)
 

För ytterligare information kontakta:
Anders Börjesson, styrelseordförande, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00

Niklas Stenberg, +46 70 267 94 99
 

Denna information är sådan information som Addtech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 mars 2018 kl. 10.00 CET.