Valberedningens förslag till ny ordförande i Addtech AB

Report this content

Valberedningen föreslår att nuvarande styrelseledamot Kenth Eriksson väljs till styrelsens ordförande vid årsstämman 2021. Nuvarande ordförande Johan Sjö har avböjt omval. Den föreslagna ordföranden Kenth Eriksson har gedigen kunskap om bolaget och borgar för kontinuitet i styrelsearbetet.

”Det är ett tungt beslut efter fjorton år i bolaget och endast ett år som ordförande, men min arbetssituation har lett fram till att jag har fattat beslutet att det bästa för mig och för Addtech är att lämna över till någon som kan bidra med sitt fulla engagemang i bolagets styrelsearbete” säger styrelsens ordförande Johan Sjö.

”Jag vill innerligt tacka Johan för fjorton år av stort engagemang i Addtechs framgångsrika utveckling och även om jag tycker det är tråkigt att Johan väljer att lämna styrelsen vill jag framföra min fulla respekt för det beslut han har kommit fram till avseende sin personliga arbetssituation och fokus framåt. Jag är övertygad om att nya ordföranden Kenth Eriksson tillsammans med VD Niklas Stenberg kommer att fortsätta utveckla bolaget på ett mycket bra sätt” säger valberedningens ordförande Anders Börjesson.

Kenth Eriksson är född 1961, civilekonom och civilingenjör, har varit styrelseledamot i Addtech sedan 2016. Kenth är styrelseordförande i Concentric samt partner i Athanase Industrial Partner, han har tidigare arbetslivserfarenhet som VD i Tradimus och från ledande befattningar i Electrolux.

”Jag ser mycket fram emot att ta över ordförandeskapet i Addtech. Ett välskött bolag med en väl fungerande ledning, strategi och affärsmodell. Jag hoppas kunna borga för god kontinuitet och bidra till att fortsätta utveckla bolaget enligt de kärnvärden som varit Addtechs ledstjärna genom alla år” säger styrelseledamot Kenth Eriksson.

Valberedningens arbete med att förbereda övriga förslag till årsstämman i Addtech fortgår enligt gängse process för valberedningens uppdrag och offentliggörs då förslaget i övrigt är färdigställt.

I Addtechs valberedning inför årsstämman 2021 ingår Anders Börjesson (utsedd av Tisenhult Invest AB), Henrik Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Mats Gustafsson (utsedd av Lannebo Fonder) och Per Trygg (utsedd av SEB Investment Management).

Stockholm den 9 mars 2021

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 702 67 94 99
Malin Enarson, CFO, +46 705 97 94 73

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 9 mars 2021 kl. 15.45 CET.