ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Report this content

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Cordeel, ett multinationellt entreprenadbolag avseende uppbyggnad av renrum för läkemedelsproduktion i en produktionsanläggning i Bulgarien för TEVA Pharmaceuticals. Ordern har ett värde av cirka 1,8 MUSD. Leverans av ordern är planerad att ske under Q3 2022.

- Marknadssentimentet inom laboratorie- och renrumsindustrin är väldigt starkt. Läkemedelsföretagens riskaptit ökar vilket gör försäljningscyklerna kortare. Förfrågningsfrekvensen är nu mycket hög vilket ger oss god visibilitet, säger Rikard Akhtarzand VD för ADDvise Group AB.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2021 kl. 16:15 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.