ADDvise får genombrottsorder värd 3,3 MSEK

ADDvise Group AB:s (publ) amerikanska dotterbolag Surgical Tables Inc har erhållit en order till ett värde av ca 3,3 MSEK. Under 2017 inledde Surgical Tables ett samarbete med ett av världens tre största medtech-företag i syfte att ta fram ett nytt operationsbord för spinalfusionprocedurer. Syftet med utvecklingsprojektet var att minska tidsåtgången och infektionsrisken vid dessa ingrepp. Spinalfusion är en teknik där läkaren sammansvetsar kotor i ryggraden för att eliminera rörelse och ryggsmärtor hos patienten.

Efter ett halvårs klinisk utvärdering av den framtagna prototypen har Surgical Tables nu erhållit en beställning från ett av världens tre största medtech-företag vilket är samma företag som har deltagit i utvecklingsprojektet. Ordern omfattar ett antal av det nyutvecklade operationsbordet för spinalfusion. Ordervärdet uppgår till ca 3,3 MSEK och leveransen kommer att ske under 2018.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2018 kl. 09:00 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar