ADDvise förvärvar Southern Life Systems, Inc.

Report this content

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna i Southern Life Systems, Inc. (”SLS”) avseende förvärvet av samtliga aktier i SLS i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 30 augusti 2021. Tillträdet till aktierna sker idag.

SLS omsättning för helåret 2020 uppgick till ca 11,56 MUSD, med ett justerat EBITDA-resultat om cirka 1,68 MUSD, motsvarande en EBITDA-marginal om 14,5%.

Transaktionen sker till en total köpeskilling om ca 11,00 MUSD, uppdelat på en initial köpeskilling om ca 7,60 MUSD på kassa- och skuldfri basis samt två möjliga tilläggsköpeskillingar förutsatt att säljarna uppnår i förväg fastställda mål. De två potentiella tilläggsköpeskillingarna uppgår till maximalt ca 1,51 MUSD för räkenskapsåret 2022 och ca 1,90 MUSD för räkenskapsåret 2023.

Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel. ADDvise bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på ADDvise resultat per aktie.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med förvärvet.

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.