• news.cision.com/
  • ADDvise Group AB/
  • ADDvise Group AB (publ) begär inlösen av sitt utestående upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0010298166

ADDvise Group AB (publ) begär inlösen av sitt utestående upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0010298166

Report this content

Vi hänvisar till upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån emitterade av ADDvise Group AB (publ) ("Bolaget") med ISIN SE0010298166 ("Obligationerna") och obligationsvillkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren").

Hänvisning görs vidare till underrättelse daterad 21 maj 2021 i vilken Bolaget meddelade obligationsinnehavarna att man avser nyttja sin rätt till att återlösa samtliga utestående Obligationer i förtid i enlighet med punkt 8.3 (Voluntary total redemption (call option)) i Obligationsvillkoren ("Underrättelsen") den 18 juni 2021 ("Inlösendagen"). Bolagets skyldighet att återlösa Obligationerna på Inlösendagen är villkorad av en framgångsrik emission av nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta före avstämningsdagen och med pris och villkor som är tillfredsställande för Bolaget ("Nya Obligationerna") samt som uppfyller villkoren för utbetalning av emissionslikviden för de Nya Obligationerna, vilket ska användas till att bland annat finansiera återlösen av Obligationerna ("Finansieringsvillkoren").

Bolaget bekräftar härmed att Finansieringsvillkoren kommer att uppfyllas och att Bolaget kommer att återlösa Obligationerna på Inlösendagen i enlighet med Underrättelsen.
 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.