ADDvise Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020 - Regulatoriskt meddelande

Report this content

ADDvise Group AB (publ) publicerar idag den 31 mars 2021 årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen finns i sin helhet på ADDvise hemsida: www.addvisegroup.se.

Årsredovisningen publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 10.30 CEST.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.                    

Prenumerera

Dokument & länkar