ADDvise Group byter lista till Nasdaq First North Premier

ADDvise Group har ansökt om tillträde till Nasdaq First North Premier och har idag erhållit ett godkännande. ADDvise Group byter därmed lista från och med den 23 december 2021. Nasdaq First North Premier ger bolag möjlighet att förbereda sig för notering på Nasdaq Main Market genom att ställa högre krav kring informationsgivning, bolagsstyrning samt finansiell rapportering. ADDvise Groups aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på Nasdaq First North Premier. Bolagets aktier kommer att handlas under samma kortnamn och ISIN-koder som tidigare.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.