ADDvise Group emitterar ytterligare säkerställda obligationer om 250 MSEK

Report this content

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ytterligare säkerställda obligationer om 250 MSEK inom ramen för Bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088. Efter transaktionen kommer det utestående beloppet under obligationslånet att vara 500 MSEK.

Emissionen togs emot med stort intresse från investerare i och utanför Norden och placerades till ett pris om 101,5% av par, vilket motsvarar en implicit ränta om ungefär 6,6%.

Som tidigare kommunicerats till marknaden i ett pressmeddelande den 29 oktober kommer nettolikviden från emissionen att användas till framtida förvärv.

"Dagens tapp av vår obligationsram över par visar att vi levererar på våra mål. Vi växlar nu upp ytterligare i vår förvärvsresa", säger Rikard Akhtarzand, VD.

Pareto Securities AB agerade finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå legal rådgivare i samband med obligationsemissionen.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 16:45 CEST.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.