ADDvise Groups CFO lämnar sin befattning – rekrytering av ny CFO har inletts

Report this content

Anna Hasselgren, CFO på ADDvise Group AB, har valt att lämna sin befattning. Anna kommer att kvarstå som CFO och medlem av ledningsgruppen till den 12 september 2018. Arbetet med att rekrytera en efterträdare har påbörjats. Anna tillträde sin tjänst 2016.

Anna har varit med och drivit igenom en omställning av ADDvise Group till en decentraliserad koncern, implementerat koncernrapporteringssystem och säkerställt förbättrad intern rapportering och uppföljning. Jag är mycket tacksam för de insatser Anna har gjort och önskar henne lycka till i sina framtida utmaningar, säger Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 08:15 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar