ADDvise Groups rapportdatum för 2022

Report this content

Bokslutskommuniké 2021 (jan-dec)                             2022-02-24

Sista dag för aktieägare att inkomma                           2022-03-18  
med begäran om att få ett ärende
behandlat på Årsstämman

Delårsrapport (jan-mars 2022)                                      2022-04-22

Årsstämma                                                                    2022-05-06

Delårsrapport (jan-jun 2022)                                         2022-07-22

Delårsrapport (jan-sep 2022)                                        2022-10-28

Bokslutskommuniké 2022 (jan-dec)                              2023-03-03


För vidare upplysningar:

Hanna Myhrman, Chefsjurist  
+46 709 82 92 23

hanna.myhrman@addvisegroup.se


Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.  

Prenumerera