ADDvise obligationsemission övertecknad – emitterar säkerställt obligationslån om 120 MSEK

Den 6 oktober 2017 avslutades teckningsperioden avseende ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) obligationslån.  Det ursprungliga erbjudandet uppgick till 100 MSEK med en obligationsram om maximalt 240 MSEK (”Erbjudandet”). Då Erbjudandet övertecknades har styrelsen beslutat att utnyttja sin rätt att emittera och tilldela obligationer om totalt 120 MSEK. Totalt inkom anmälningar om cirka 133 MSEK från 2 093 antal investerare.

Första dagen för handel har bestämts till den 13 oktober 2017.

Emissionen i sammandrag

•    Obligationerna har en löptid om 5 år och obligationslånet kommer att återbetalas i oktober 2022.

•    Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 7,25 procent. Ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott.

•    Säkerhet för obligationslånet är aktier i dotterbolagen Hettich Labinstrument AB och Surgical Tables Inc.

Handelsbeteckning och ISIN-kod 

Obligationernas handelsbeteckning kommer att vara ADDVISE 002 och obligationernas ISIN-kod är SE0010298166.

Finansiella och legala rådgivare

Avanza och Mangold Fondkommission är finansiella rådgivare och Baker McKenzie är legala rådgivare till ADDvise.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 oktober 2017 kl. 16.30 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar