ADDvise offentliggör årsredovisning för 2017

Report this content

ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115, offentliggör idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen finns i sin helhet på ADDvise hemsida: www.addvisegroup.se 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldiga att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 08:45.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.                            

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar