ADDvise säljer produktionsfastighet för 4,75 MSEK

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Germa har tecknat ett avtal om att sälja en produktionsfastighet som ägs av Germa. Köpare är stockholmsbaserade OXO Förvaltning AB. I samband med försäljningen av fastigheten tecknar Germa ett tioårigt hyresavtal med OXO Förvaltning. Köpeskillingen uppgår till 4,75 MSEK.

Fastigheten är sedan tidigare obelånad och affären frigör 4,75 MSEK i likviditet. Försäljningen genererar en reavinst i dotterbolaget Germa om ca 4,5 MSEK.

OXO Förvaltning tillträder fastigheten den 12 januari 2018.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 januari 2018 kl. 15.15 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.            

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar