ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Poly Pharmaceuticals, Inc.

Report this content

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Poly Pharmaceuticals, Inc. (”Poly Pharma”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Poly Pharma.

Poly Pharma är ett amerikanskt läkemedelsbolag som specialiserat sig på att utveckla, tillverka och marknadsföra receptfria generiska läkemedel för behandling av hosta, förkylning, allergi, bihåleinflammation, urologisk hälsa och smärtlindring. Försäljningen sker främst till apotek och allmänläkare. Bolaget marknadsför och säljer 20 egna läkemedel på den amerikanska marknaden, däribland Folite, Deconex, Poly Tussin, Alahist och Poly Hist.

Poly Pharma är baserat i Huntsville, Alabama. Omsättningen för de senaste tolv månaderna per den 30 september 2021 uppgick till cirka 8,3 MUSD med en EBITDA om cirka 2,0 MUSD, vilket motsvarar en EBITDA marginal om cirka 24,4 procent.

Köpeskillingen för Poly Pharma uppgår till 13,0 MUSD, uppdelat på en initial köpeskilling om 8,0 MUSD samt två möjliga tilläggsköpeskillingar om maximalt 1,0 MUSD vardera förutsatt att säljarna uppnår i förväg fastställda mål. Köpeskillingen inkluderar även en räntefri säljarrevers om cirka 3,0 MUSD med en löptid om 24 månader. Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel.

Transaktionen är villkorad av ADDvise due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtal samt tillträde är planerat till Q1 2022.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till ADDvise i samband med förvärvet.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 07:30 CEST.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.