ADDvise vinner offentlig upphandling värd ca 7 MSEK

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Hettich Labinstrument har fått ett tilldelningsbeslut från Stockholms Läns Landsting för leverans av blodprovtagningsprodukter. Produkterna består bland annat av vakuumrör och säkerhetskanyler och leveransstarten är i oktober 2017. Avtalet löper i två år med rätt till ett års förlängning i upp till två år. Ordervärdet för de första två åren uppgår till ca 7 MSEK. Avtalsspärr råder fram till den 14 juni 2017, därefter har Hettich rätt att teckna avtal med SLL.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2017 kl. 10.30 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.            

Prenumerera

Dokument & länkar