Hanna Myhrman utses till Chefsjurist och medlem i ADDvise Groups koncernledning - Regulatoriskt meddelande

Report this content

Den 1 november 2020 tillträder Hanna Myhrman som Chefsjurist och medlem i koncernledningen i ADDvise Group AB (publ).

Hanna Myhrman, född 1992, har en juristexamen från Lunds universitet och arbetar sedan ett år tillbaka som bolagsjurist i ADDvise Group. Tidigare har Hanna Myhrman arbetat på en internationell advokatbyrå med i huvudsak M&A, finansiering och bolagsrättsliga frågor.

- Vi breddar nu kompetensen i koncernledningen för att kunna lägga i ytterligare en växel i ADDvise tillväxtresa. I det arbetet kommer Hanna att vara en viktig resurs framförallt när det gäller att leverera på vår förvärvsstrategi, säger Rikard Akhtarzand, VD i ADDvise Group.
 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.   

Prenumerera

Dokument & länkar