Obligationsinnehavare godkänner ändring av obligationsvillkor

Report this content

ADDvise Group AB (publ) ("Bolaget") har framgångsrikt genomfört det skriftliga förfarande som initierades den 16 december 2021 (det "Skriftligt Förfarande") avseende Bolagets upp till SEK 500 000 000 seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0015222088 ("Obligationerna"), där Bolaget bett om obligationsinnehavarnas ("Obligationsinnehavarna") godkännande för vissa ändringar av obligationsvillkoren för Obligationerna ("Förslaget").

Tillräckligt många Obligationsinnehavare deltog i det skriftliga förfarandet för att bilda ett kvorum och en erforderlig majoritet av Obligationsinnehavarna röstade för att godkänna Förslaget.

Varje Obligationsinnehavare är berättigad att erhålla en samtyckesavgift (eng. Consent fee) på ett belopp motsvarande 0,75 procent av det nominella beloppet för varje Obligation som innehas av den relevanta Obligationsinnehavaren på Consent Fee Record Date (som definierat i det Skriftliga Förfarandet) som infaller den 21 januari 2022. Reglering av samtyckesavgiften förväntas ske den 28 januari 2022.

Villkoren för utbetalning av samtyckesavgiften specificeras i detalj i den formella och detaljerade kallelsen till det skriftliga förfarandet och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.addvisegroup.com.
 

För vidare upplysningar:

Hanna Myhrman, chefsjurist
+46 709 82 92 23

hanna.myhrman@addvisegroup.se


Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.