Ökad orderingång under andra kvartalet 2012

ADDvise Lab Solutions ABs (publ) orderingång under andra kvartalet 2012 uppgick till 22,2 Mkr, en ökning med 79 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Under andra kvartalet 2011 uppgick orderingången till 12,4 Mkr.

Orderstocken per den 30 juni 2012 uppgick till 31,4 Mkr, en ökning med 128 procent jämfört med samma period föregående år. Orderstocken den 30 juni 2011 uppgick till 13,8 Mkr.

Förvärvet IM-Medico konsolideras från och med 1 juni 2012.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

www.addvise.se

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen ADDvise, IM Medico, KEBO och Tillquist erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera