Penser Access: Addvise Group - Stabilt steg framåt mot EBITDA-målet - Icke-regulatorisk information

Report this content

Trots att omsättningen ökade med 32% i Q3'19 var den något svagare än vi räknat med, då den minskade organiskt med 3% på grund av tajmingeffekter. Med en organisk tillväxt i orderingång på 14% räknar vi med ett desto starkare slut på året. EBITDA-marginalen ökade med 5,6 procentenheter till 8,4%, vilket innebär att arbetet med att lyfta lönsamheten haft ett snabbare genomslag än väntat. Den i medierna omskrivna skandalen på Apotekstjänst har hittills haft begränsad påverkan på Addvise, även om ca 50 mkr av Addvise omsättning berörs. Bolaget har lagt om till direkta leveranser och vd räknar inte med någon negativ påverkan för Addvise del. Aktien var upp 32% på rapporten, vilket illustrerar hur nedtryckt den varit. Med en fortsatt stabil lönsamhetsförbättring ser vi ett motiverat värde på 1,00 kr på 12-18 månaders sikt. En partiell refinansiering av bolagets obligation skulle dessutom kunna lyfta vår resultatprognos 2021e med 30%. Sammantaget ser vi en medelhög potential för aktien till en medelhög risk.  

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/addv_20191023.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera