Resultatuppdatering Q4, helår 2020 samt styrelsens förslag till utdelning - Regulatoriskt meddelande

Report this content

Enligt preliminära siffror var resultatutvecklingen under fjärde kvartalet 2020 mycket stark och det preliminära resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2020 kommer att bli väsentligt bättre än vad ADDvise Group bedömer att marknaden förväntat och jämfört med föregående år. En mer normaliserad marknad med större inslag av ADDvise egna produkter med högre marginal i kombination med fortsatt kostnadskontroll har resulterat i ett förbättrat EBITDA resultat för fjärde kvartalet 2020. Nettoomsättningen och EBITDA resultatet 2020 kommer att bli det starkaste hittills för ADDvise Group.

  • EBITDA resultatet i fjärde kvartalet 2020 beräknas uppgå till ca 15,9 MSEK (9,6), en ökning med 66,0 %.
  • EBITDA marginalen i fjärde kvartalet 2020 beräknas uppgå till 16,5 % (9,4).
  • EBITDA resultatet för helåret 2020 beräknas uppgå till ca 45,9 MSEK (30,7), en ökning med 49,6 %.
  • EBITDA marginalen för helåret 2020 beräknas uppgå till ca 12,8 % (8,8).
  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2020 beräknas uppgå till ca 96,9 MSEK (101,7), en minskning med 4,7 %.
  • Nettoomsättningen för helåret 2020 beräknas uppgå till ca 358,5 MSEK (349,9), en ökning med 2,5 %.

Mot bakgrund av ADDvise Groups utveckling och starka kassaflöde under helåret 2020 föreslår styrelsen i ADDvise Group en utdelning om 0,02 SEK (0,0) per aktie för räkenskapsåret 2020.

Samtliga siffror i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Rapporten för fjärde kvartalet 2020 publiceras den 25 februari 2021.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2021 kl.17.20 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50,

CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar