Starkare resultat än förväntat för ADDvise Group under andra kvartalet 2020 - Regulatoriskt meddelande

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för det andra kvartalet 2020 kommer att bli väsentligt bättre än vad ADDvise Group bedömer att marknaden förväntat och jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för andra kvartalet förväntas uppgå till ca 101 MSEK (92,5) motsvarande en organisk ökning med ca 10 % jämfört med samma period föregående år. EBITDA för perioden förväntas uppgå till ca 15 MSEK (7,2). EBT, resultat före skatt, under andra kvartalet förväntas uppgå till ca 9 MSEK (-0,2). 

En stark orderingång under inledningen av året inom främst medicinteknisk utrustning och förbrukningsmaterial har bidragit till den positiva resultatutvecklingen. Utrustning som används vid diagnostisering och behandling av Coronasmittade patienter har dominerat försäljningsökningen under kvartalet. Vidtagna åtgärder på kostnadssidan har ytterligare förstärkt resultatet under andra kvartalet. På den amerikanska marknaden bedriver ADDvise ingen försäljning av produkter relaterade till Covid-19. Produkterna i ADDvise amerikanska verksamheter används i huvudsak vid planerade ingrepp på sjukhus. I många amerikanska delstater är sjukvården fortfarande i ett krisläge med fullt fokus på Covid-19 patienter. Det gör att planerade ingrepp som driver ADDvise försäljning uteblir. 

-    Andra kvartalet är vårt bästa kvartal hittills, trots att vi fortfarande har stora utmaningar i våra amerikanska verksamheter. Min förhoppning är att USA går in i en lugnare fas i slutet av Q3 och att vi då kan komma tillbaka till mer normala volymer i våra amerikanska bolag, säger Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group AB. 

Samtliga siffror i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Rapporten för andra kvartalet 2020 publiceras den 24 juli 2020. ADDvise Group AB kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer eller detaljer innan delårsrapporten för andra kvartalet har publicerats.
 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 16:40 CEST.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.     
 

Prenumerera

Dokument & länkar