• news.cision.com/
  • ADDvise Group AB/
  • Styrelseordförande samt styrelseledamot tillika VD och huvudägare förvärvar aktier i ADDvise Group AB – Regulatoriskt meddelande

Styrelseordförande samt styrelseledamot tillika VD och huvudägare förvärvar aktier i ADDvise Group AB – Regulatoriskt meddelande

Report this content

Styrelseordförande, Staffan Torstensson, samt styrelseledamoten tillika VD och huvudägare, Rikard Akhtarzand, har meddelat bolaget att de i en transaktion utanför First North Growth Market idag den 4 mars 2021 förvärvat vardera 500 000 aktier av serie A.

Efter förvärvet uppgår Rikard Akhtarzands ägande, privat och genom bolag, till totalt 12 503 574 aktier, fördelat på
2 620 416 aktier av serie A och 9 883 158 aktier av serie B. Det motsvarar 17,33% av rösterna och 8,95% av kapitalet. Efter förvärvet uppgår Staffan Torstenssons ägande, genom bolag, till totalt 2 836 660 aktier, fördelat på 600 000 aktier av serie A och 2 236 660 aktier av serie B. Det motsvarar 3,95% av rösterna och 2,03% av kapitalet.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.                    

Prenumerera

Dokument & länkar