ADDvise ingår avtal om förvärv av Merit Cables Inc

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har idag ingått avtal med aktieägarna i det amerikanska bolaget Merit Cables Inc. (”Merit Cables”) om förvärv av samtliga aktier i Merit Cables, med planerat tillträde den 1 augusti 2018 (”Förvärvet”).

  • Köpeskillingen uppgår till 1,35 MUSD (motsvarande cirka 11,9 MSEK) baserat på kassa- och skuldfri basis och erläggs kontant.
  • En möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 0,25 MUSD (motsvarande cirka 2,2 MSEK) kan utgå över två år.

    • Under räkenskapsåret 2017 omsatte Merit Cables cirka 2,55 MUSD (motsvarande cirka 22,5 MSEK) och genererade ett EBITDA-resultat om cirka 0,25 MUSD (motsvarande cirka 2,2 MSEK).

Motiv till Förvärvet

Merit Cables är ett lönsamt produktbolag, inom ADDvises affärsområde Sjukvård, baserat i USA med en bred kundbas innefattande ett flertal större ’Fortune 500’-bolag.

         Genom förvärvet av Merit Cables breddar vi vårt produktutbud inom affärsområdet Sjukvård. Vi stärker också vår närvaro och plattform på den viktiga USA-marknaden, kommenterar Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise.

Kort om Merit Cables

Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor och produktionsanläggning i södra Kalifornien. Merit Cables producerar medicintekniska kablar och kopplingssystem. Under räkenskapsåret 2017 omsatte Merit Cables cirka 2,55 MUSD och genererade ett EBITDA-resultat om cirka 0,25 MUSD.

Köpeskilling och finansiering

Den initiala köpeskillingen uppgår till 1,35 MUSD baserat på kassa- & skuldfri basis och erläggs kontant. En möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 0,25 MUSD kan komma att utgå givet att utsatta vinstmål uppnås. Tilläggsköpeskillingen utbetalas indikativt i Q2 2019 och Q2 2020. Förvärvet kommer att finansieras med egna medel samt med medel från obligationsemissionen som genomfördes under juli 2018.

Tillträde är planerat den 1 augusti 2018.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet och Baker McKenzie agerar legal rådgivare.

För vidare upplysningar

Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise Group AB

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se 

Viktig information

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juli 2018 kl 10:15 CEST. 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se 

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar