ADDvise utser ny medlem i ledningsgruppen- Regulatoriskt meddelande

ADDvise Group AB (publ) utökar sin ledningsgrupp med ytterligare en ordinarie medlem. Tina Vasiliou har varit anställd på ADDvise sedan september 2017 som bolagsjurist och har även varit adjungerad i ADDvise ledningsgrupp sedan dess. Tina kommer i egenskap av bolagsjurist bli medlem i ADDvise ledningsgrupp från och med den 1 januari 2019 och ansvara för koncernens legala frågor samt Investor Relations. Tina har en juristexamen från Stockholms universitet och har tidigare arbetat på advokatbyrå i Stockholm med bland annat affärsjuridik. 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD,

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 

www.addvisegroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på
www.addvisegroup.se.

Om oss

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar