Adelis Equity Partners gör en lyckad avyttring av Med Group

Adelis Equity Partners Fund I (”Adelis”) har tillsammans med bolagets grundare och ledning ingått avtal om att sälja Med Group Holding Oy (”Med Group”) till ett konsortium bestående av Colosseum Dental Group, Europas ledande tandklinikskedja, och Tradeka, ett kooperativ med cirka 230 tusen finska medlemmar.

Adelis förvärvade en majoritet i Med Group, som tillhandahåller vård- och omsorgstjänster för den offentliga- och privata sektorn i hela Finland, i 2014. Under Adelis ägandeperiod har Med Groups omsättning mer än fördubblats till €100 miljoner och antalet anställda har ökat från cirka 800 till 3,000. Idag är Med Group ledande inte bara inom ambulanssjukvård utan också inom tandvård och hemtjänster för funktionshindrade och äldre.

Rasmus Molander, Partner på Adelis och styrelseordförande i Med Group, säger: ”Vi är tacksamma över att vi fått möjligheten att arbeta tillsammans med Med Group och bidra till att lösa utmaningarna inom den finska vård- och omsorgssektorn. Tillsammans med ledningen har vi, inom de nischer vi valt att fokusera på, skapat en ledande aktör vad gäller kvalitét och storlek. Det gläder oss att också de nya ägarna ämnar stöda ledningens tillväxtstrategi baserad på tillit och kvalitét inom vården”.

Med Groups VD, Kari Virta, säger: ”Adelis har varit en utmärkt partner i vår expansion. Deras engagerade ägarskap med investeringar i människor, teknologi och tilläggsförvärv har utgjort en solid grund för tillväxt. Genom våra anställdas kreativitet och dedikerade arbete har vi utöver ledarskap inom ambulanssjukvård erhållit ledande positioner inom hemtjänster och tandvård. Dessa positioner utgör också en utmärkt plattform för fortsatt tillväxt”.

Adelis rådgavs av Carnegie, Borenius och KPMG.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpesumman. Affären är villkorad av godkännanden av konkurrensmyndigheten.

För mer information, kontakta

Rasmus Molander, Adelis Equity Partners, (+46 70 823 7433)

Om Med Group

Med Group är ett finskt hälsovårdsföretag som aktivt arbetar för att förbättra kvaliteten, funktionaliteten och effektiviteten inom hälsovårdstjänster. Med Group omsätter cirka €100 miljoner och har omkring 3,000 anställda. För mer information se www.onniterveys.fi.

Om Adelis Equity Partners

Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i medelstora nordiska bolag. Adelis grundades 2012 med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora onoterade bolag i Norden. Sedan 2013, då bolagets första fond restes, har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen i sitt segment med 14 investeringar och mer än 30 följdförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 10 miljarder kronor. För mer information se www.adelisequity.com.

Om oss

Adelis Equity Partners grundades 2012 med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora företag i Norden. Som ägare är vi kunniga, aktiva, transparenta och lyhörda inför de specifika förutsättningarna som finns i de verksamheter vi investerar i. Vårt namn härstammar från latinets audax (djärv) och fidelis (trogen, pålitlig). I den germanska språkstammen kan det också betyda ädel. Namnet symboliserar vårt synsätt och reflekteras i vårt arbete.

Prenumerera

Dokument & länkar