Adelis förvärvar det finska hälsovårdsföretaget Med Group tillsammans med dess grundare och ledning

Adelis Equity Partners Fund I (”Adelis”) förvärvar en majoritetspost i Med Group Ab (”Med Group”) från Terveysrahasto Ab och företagets två grundare, Kustaa Piha och Ali Omar. Grundarna kommer kvarstå i sina nuvarande roller som VD respektive vice-VD samt, tillsammans med övriga företagsledningen, fortsätta som betydande ägare i bolaget.

Med Group grundades 2007 och är ett av de snabbast växande hälsovårdsföretagen i Finland. Bolaget tillhandahåller vård- och omsorgstjänster för den offentliga- och privata sektorn i hela Finland. Med Group inledde sin verksamhet inom ambulanssjukvård 2007, primärvård och tandvård 2008, hemtjänst och personlig assistans 2009 och köpte sin första privata tandklinik 2011. Med Groups omsättning har stigit från €5 miljoner till €50 miljoner under Terveysrahastos ägandeperiod och bolaget har omkring 800 anställda.

“Ägarförändringen är ett naturligt steg i Med Groups utveckling. Adelis kommer att stödja Med Groups tillväxtstrategi med tydligt fokus på vårdkvalitet, personalnöjdhet och lansering av nya innovativa koncept inom hälsovården. I dagsläget fokuserar det finska hälsovårdssystemet primärt på tillgänglighet och kostnad. Trots detta ämnar vi fortsätta med att proaktivt utveckla metoder för att producera och mäta kvalitet inom vården då vi är övertygande om att detta kommer löna sig på lång sikt. I Adelis får vi en stark samarbetspartner när vi fortsätter denna resa” säger Med Groups VD Kustaa Piha.

”Vi ser fram emot möjligheten att kunna bidra till att lösa de utmaningar som den finska vård- och omsorgssektorn står inför. Med Group med dess starka ledning och service-fokuserade företagskultur utgör en utmärkt plattform för detta. Vi ser goda tillväxtmöjligheter i företagets samtliga verksamheter och speciellt inom tandvård och hemtjänst & personlig assistans” säger Rasmus Molander på Adelis.

I samband med förvärvet kommer Per Båtelson att gå in som aktieägare och ta en styrelseplats i bolaget samt agera som rådgivare åt företagsledningen. Per är grundare och tidigare VD för Capio och Global Health Partner, styrelseordförande i Karolinska Universitetssjukhuset och Humana samt styrelsemedlem i Oriola-KD och Unilabs. ”Per har gått i bräschen för skapandet av kvalitetsfokuserade hälsovärdsföretag de senaste 25 åren. Vi tror att Pers kunskap, erfarenhet och kontakter kommer vara ovärderliga när Med Group nu går in i nästa fas av sin utveckling”, säger Rasmus Molander.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpesumman. Adelis rådgavs av KPMG och Dittmar & Indrenius. Säljarna rådgavs av Handelsbanken Capital Markets, Deloitte och Borenius.

För mer information, kontakta

Kustaa Piha, CEO, Med Group, (+358 50 359 6835)

Rasmus Molander, Adelis Equity Partners, (+46 70 823 7433)

Om Med Group

Med Group är ett finskt hälsovårdsföretag som aktivt arbetar för att förbättra kvaliteten, funktionaliteten och effektiviteten inom hälsovårdstjänster. Som partner till den offentliga sektorn bidrar Med Group till att likvärdig vård görs tillgänglig för alla. Med Groups huvudsakliga verksamheter omfattar ambulanssjukvård, primärvård, tandvård, hemtjänst och personlig assistans. Företaget omsätter cirka €50 miljoner och har omkring 800 anställda. För mer information se www.medgroup.fi.

Om Adelis Equity Partners

Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i små och medelstora bolag. Adelis grundades 2012 med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora bolag i Norden. Adelis medarbetare har sammantaget 85 års erfarenhet av riskkapitalinvesteringar, har gjort över 50 företagsförvärv och suttit i mer än 50 styrelser i medelstora bolag. Vår nuvarande fond är på cirka €400 miljoner. För mer information se www.adelisequity.com.

Prenumerera

Dokument & länkar