Adelis förvärvar Logent AB tillsammans med företagsledningen

Adelis Equity Partners Fund I AB (“Adelis”) och Logent ABs (”Logent”) företagsledning har tecknat avtal om att tillsammans förvärva Logent, den ledande leverantören av integrerade on-site logistiktjänster i Sverige och Norge, från bolagets två grundare och Inter IKEA Investments AB. 

Logent grundades i Stockholm 2006 genom en sammanslagning av två konsultorganisationer och har de senaste fem åren haft en försäljningstillväxt på cirka 60% per år, både organiskt och genom strategiska förvärv. Logent har idag ett brett nätverk av on-site lösningar i Sverige och Norge och sysselsätter totalt ca 3500 personer. Bolaget är verksamt inom fem affärsområden och har ett brett tjänsteerbjudande inom logistiktjänster såsom site-lösningar, bemanning, konsulter, tullhantering och freight management samt hamn- och kombiterminaler. Logents omsättning för 2013 förväntas uppgå till omkring SEK 1,3 miljarder.

”Vi är mycket imponerade av Logents utveckling sedan det grundades av Lars-Göran Ahlberger och Peter Fräjdin. Bolaget har ett unikt kunderbjudande, en imponerande kundbas och en enastående plattform för tillväxt” kommenterar Jan Åkesson, Co-Managing Partner i Adelis.

”Jag ser fram emot ett nära samarbete med Adelis för att förverkliga våra tillväxtplaner. Deras erfarenhet från tidigare investeringar inom tjänstebolag och i logistiksektorn i kombination med starka finansiella resurser möjliggör för oss som bolag att ta nästa steg” kommenterar Michael Arvidsson, VD för Logent AB.

I samband med förvärvet kommer Mats Jönsson att väljas till styrelseordförande i bolaget. Mats Jönsson har en bred bakgrund inom tjänstebolag inklusive som VD för Coor Service Management.

Transaktionen förväntas komma att slutföras under slutet av november 2013.

För mer information, kontakta

Jan Åkesson, Co-Managing Partner, Adelis Equity Partners, +46 8 525 200 01

Michael Arvidsson, CEO, Logent AB, +46 (0)768-97 98 10

Om Adelis Equity Partners

Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i små och medelstora nordiska bolag. Adelis grundades 2012 i Stockholm med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora bolag i Norden. Adelis medarbetare har sammantaget 85 års erfarenhet av riskkapitalinvesteringar, har gjort över 50 företagsförvärv och suttit i mer än 50 styrelser i medelstora bolag. Vår nuvarande fond är på 3,7 miljarder kronor och har sin hemvist i Sverige. För mer information se www.adelisequity.com.

Om Logent

Logent är en heltäckande logistikpartner med lång erfarenhet samt bred och djup kompetens. Logent är aktiva inom följande områden: Site, Entreprenad och Bemanning, Konsulter, Hamn- och Kombiterminaler, Tull och Freight Management, Utbildning och 4PL/Branschlösningar. För mer information, se www.logent.se.

Prenumerera