Adelis förvärvar majoritetspost i Green Team Group

Adelis gör sitt tredje förvärv och skapar gedigen plattform för tillväxt i Green Team Group

Adelis Equity Partners Fund I (”Adelis”) går in som majoritetsägare i Green Team Group A/S (”Green Team Group”), Europas ledande producent och leverantör av julgransplantor, julgranar och juldekorationer med egen produktion på ca 3600 ha i Danmark, Polen, Skottland och Frankrike.

Green Team Group grundades 1992 som Brdr. Majlands Planteskole och verksamheten har sedan dess utvecklats med fokus på produktion och försäljning av julgranar i bolaget Green Team Holding A/S samt fortsatta plantskoleaktiviteter i bolaget Majland A/S. Koncernen har sitt säte i Sønder Omme på Jylland och marknadsför sina produkter direkt till flera av de största detaljhandelskedjorna i Europa. Green Team Group uppnådde under 2013 en omsättning om DKK 247 miljoner och ett rörelseresultat (EBIT) om DKK 152 miljoner.

Med Adelis som majoritetsägare får Green Team Group tillgång till ett tresiffrigt miljonbelopp i expansionskapital för att nå sitt mål att mer än fördubbla försäljningen av julgranar till år 2020, genom att stärka relationerna med detaljhandeln och expandera i Östeuropa. I samband med ägarförändringen genomförs ett generationsskifte i ledningen, där försäljningschefen (CCO) Hans Schulz tillträder som verkställande direktör medan nuvarande vd Peder Østbjerg fortsätter som styrelsemedlem och delägare. Vidare har Mads Vemmelund utsetts till CFO. Alla övriga partners och delägare fortsätter som ägare i det gemensamma holdingbolaget, Green Team Group.

”Vår strategi har varit framgångsrik de senaste åren då vi har lyckats öka försäljningen och etablera en stark position i den europeiska detaljhandeln och på de viktigaste tillväxtmarknaderna i Östeuropa och Ryssland. Adelis bidrar med finansiell styrka och tillgång till ledningskompetens som gör det möjligt att realisera våra ambitiösa målsättningar de kommande åren”, säger Peder Østbjerg, vd och delägare i Green Team Group.

”Green Team Group spelar en viktig roll i den pågående professionaliseringen av julgransförsäljningen i en rad europeiska marknader, och verksamhetens unika marknadsposition och starka relationer till de stora detaljhandelskedjorna utgör en mycket bra utgångspunkt för tillväxt. Vi ser fram emot att bidra till verksamhetens utveckling mot att bli detaljhandelns föredragna leverantör i en spännande marknad som genomgår stora strukturella förändringar”, säger Steffen Thomsen, partner på Adelis.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpesumman.

Adelis rådgavs av branschexperterna Søren Overgaard Laursen och Torben Sommer-Larsen samt Bruun & Hjejle och PwC. Green Team Group rådgavs av Handelsbanken, Deloitte och Plesner.

För mer information, kontakta

Peder Østbjerg, CEO, Green Team Group, +45 4033 9157

Steffen Thomsen, Partner, Adelis Equity Partners, +45 4028 3409

Om Green Team Group

Green Team Group A/S är Europas ledande producent och leverantör av julgransplantor, julgranar och juldekorationer med egen produktion i Danmark, Polen, Skottland och Frankrike. Genom Green Team Groups försäljningsbolag säljs produkterna direkt till stora europeiska detaljhandels- och trädgårdskedjor. Besök www.greenteam-group.dk för ytterligare information.

Om Adelis Equity Partners

Adelis är en aktiv investerare och partner för värdeskapande i små och medelstora nordiska bolag. Adelis grundades 2012 i Stockholm med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora bolag i Norden. Adelis medarbetare har sammantaget 85 års erfarenhet av riskkapitalinvesteringar, har gjort över 50 företagsförvärv och suttit i mer än 50 styrelser i medelstora bolag. Vår nuvarande fond är på 3,7 miljarder kronor och vi har kontor i Danmark och Sverige. För mer information se http://www.adelisequity.com.

Om oss

Adelis Equity Partners grundades 2012 med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora företag i Norden. Som ägare är vi kunniga, aktiva, transparenta och lyhörda inför de specifika förutsättningarna som finns i de verksamheter vi investerar i. Vårt namn härstammar från latinets audax (djärv) och fidelis (trogen, pålitlig). I den germanska språkstammen kan det också betyda ädel. Namnet symboliserar vårt synsätt och reflekteras i vårt arbete.

Prenumerera

Dokument & länkar