Adelis förvärvar Mobilhouse - avser accelerera bolagets tillväxt

Report this content

Adelis Equity Partners (”Adelis”) har förvärvat en majoritetspost i Mobilhouse, ett bolag som tillverkar, säljer och hyr ut flyttbara byggnader som kan användas för bland annat kontor, skolor, studentlägenheter och temporära bostäder samt byggbodar.

Adelis investerar i Mobilhouse, som de senaste åren haft en kraftig omsättningstillväxt och som under 2018 nästan tredubblade vinsten. Den positiva utvecklingen kommer att accelereras under Adelis ägarskap.

Mobilhouse grundades ursprungligen 1961 som en tillverkare av byggbodar och leverantör till byggindustrin. Sedan dess har verksamheten genomgått en omfattande transformation och idag tillverkar och levererar omkring 100 medarbetare och projektanställda bolagets standardmoduler och skräddarsydda lösningar till företag och offentliga kunder i hela Danmark.

”Mobilhouse har levererat starka resultat i en lång rad år och verksamheten är väl rustad för fortsatt framgång i marknader som erbjuder goda tillväxtmöjligheter. Vi upplever en kraftigt stigande efterfråga på temporära och permanenta bostäder samt kontor och skolbyggnader, områden där Mobilhouse har en stark marknadsposition. Vi har redan den nödvändiga erfarenhet och det kunnande som krävs för att utveckla och tillverka mobila lösningar till fler och fler kunder. Med tillgång till Adelis ledarskapskompetens och kapital kommer vi att kunna vidareutveckla och skala verksamheten så att vi kan få ytterligare fart på tillväxten”, säger Benny Møller, VD på Mobilhouse.

”Behovet av såväl temporära som permanenta kvadratmetrar är stigande och Mobilhouse har skapat en solid plattform för tillväxt i och med öppnandet av en ny produktionsanläggning i mars 2018 samt verksamhetens starka koncept och specialkunnande. Utvecklingen skapar därutöver en god utgångspunkt för en utvidgning av uthyrningsportföljen i närtid. Vi ser fram emot att kunna bidra med strategisk kompetens och målinriktade investeringar, så att vi tillsammans med ledning och medarbetare kan skapa de optimala förutsättningarna för att utnyttja Mobilhouse starka position och de attraktiva marknadstrenderna”, säger Steffen Thomsen på Adelis.

Investeringen blir Adelis sjätte i Danmark sedan bolaget grundades 2012. I förbindelse med transaktionen går nuvarande ledning in som minoritetsägare. 

För ytterligare information kontakta:

Benny Møller, Mobilhouse, +45 20 20 62 66, bm@mobilhouse.dk

Steffen Thomsen, Adelis Equity Partners, +45 40 28 34 09, steffen.thomsen@adelisequity.com

Om Mobilhouse

Mobilhouse tillverkar, säljer och hyr ut flyttbara byggnader som kan användas för bland annat kontor, skolor, studentlägenheter och temporära bostäder samt byggbodar. Verksamheten grundades 1961 och har 40 fastanställda och omkring 55 projektanställda som tillverkar och levererar standardmoduler och skräddarsydda lösningar till privatpersoner, företag och offentliga kunder i Danmark. Mobilhouse har sitt huvudkontor och två tillverkningsenheter i Fredericia samt kontor, lager och slutmontering i Bjæverskov. För ytterligare information, se www.mobilhouse.dk.

Om Adelis Equity Partners

Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i medelstora nordiska bolag. Adelis grundades 2012 med

målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora onoterade bolag i

Norden. Sedan 2013, då bolagets första fond restes, har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen

i sitt segment med 19 investeringar och mer än 50 följdförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 10 miljarder kronor. För mer information se www.adelisequity.com.

Prenumerera

Dokument & länkar