Adelis ny huvudägare i Nordomatic AB

Adelis Equity Partners Fund I AB (“Adelis”) har genom förvärv av befintliga aktier blivit ny huvudägare i Nordomatic AB. Överlåtelseavtalet är undertecknat och tillträde sker efter konkurrensverkets godkännande, vilket beräknas ske i slutet av mars.

"Vi tror starkt på marknaden för fastighetsautomation och 'smart buildings'. Nordomatic har under de senaste åren etablerat sig i en ledande position bland de fabrikatsoberoende aktörerna. Vår ambition är att tillsammans med ledningen växla upp Nordomatics spännande tillväxtresa under de närmaste åren och expandera i både Sverige och övriga Norden", säger Jan Åkesson på Adelis.

Förvärvet innebär inga förändringar avseende verksamheten i Nordomatic som fortsätter att agera självständigt och fullföljer den strategiska plan 2020 som styrelsen beslutat. Styrelsens ordförande Torbjörn Torell och Nordomatics verkställande direktör Olov Schagerlund fortsätter i sina respektive roller.

”Vi har varit med och utvecklat Nordomatic tillsammans med ledning och övriga ägare under en intressant period och bolaget har haft en stark utveckling vad gäller tillväxt och lönsamhet såväl som marknadspositionering. Att i det här läget växla över till Adelis som ny huvudägare i bolagets nästa fas känns helt naturligt och vi bedömer det som bra för företaget”, säger Mikael Ludvigson, partner på Sobro AB.

”Vi tackar Sobro för ett mycket bra stöd i utvecklingen av Nordomatic så här långt och välkomnar Adelis som ny huvudägare. Adelis har en mycket relevant och djup erfarenhet av installationsbranschen, vilket nu kommer oss till del. Marknadsläget är gynnsamt och vi räknar med att utan avbrott fullfölja vår strategiska plan som löper fram till år 2020”, säger Torbjörn Torell, styrelsens ordförande.

För ytterligare information kontakta:

Jan Åkesson, Adelis Equity Partners, +46 8 525 200 01, jan.akesson@adelisequity.com

Mikael Ludvigson, Sobro, +46 70 360 34 16, mikael@sobro.se

Torbjörn Torell, Ordförande Nordomatic, +46 70 577 40 40, torell.torbjorn@gmail.com

Om Nordomatic

Nordomatic är den ledande oberoende leverantören av energi- och miljösmarta automationslösningar till fastighets-, installations- och byggföretag. Nordomatic har kontor i Stockholm, Solna, Södertälje, Linköping, Norrköping, Jönköping, Kalmar, Växjö, Borås, Göteborg och Malmö. Nordomatic har 175 anställda och omsätter 330 miljoner kronor. För mer information se www.nordomatic.se.

Om Adelis Equity Partners

Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i små och medelstora bolag. Adelis grundades 2012 med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora bolag i Norden. Adelis medarbetare har lång erfarenhet av riskkapitalinvesteringar, har gjort över 50 företagsförvärv och suttit i mer än 50 styrelser i medelstora bolag. Adelis nuvarande fond är på 3,7 miljarder kronor. För mer information se www.adelisequity.com.

Prenumerera

Dokument & länkar