Adelis portföljbolag SSI Diagnostica bildar ledande global aktör inom rapid diagnostics genom förvärv av amerikanska CTK Biotech

Report this content

Sedan SSI Diagnostica förvärvades av Adelis Equity Partners Fund I AB (Adelis) 2016 har bolaget haft en stark utveckling inom in vitro-diagnostik (IVD), speciellt på den internationella marknaden. I syfte att ytterligare accelerera sin globala tillväxt förvärvar SSI Diagnostica det amerikanska IVD-bolaget CTK Biotech. Sammanslagningen av bolagen kommer att skapa en tung global aktör inom snabb patientnära diagnostik av lung- och tropiska sjukdomar. Det sammanslagna bolaget kommer att vara mycket starkt inom tillverkning och R&D, såsom framgick av dess respons till Covid-19 hälsokrisen. I samband med transaktionen görs ett VD-byte.

CTK Biotech är ett IVD-bolag som tillverkar och distribuerar snabbtester i framförallt Latinamerika, Asien och Afrika. Bolaget har sitt huvudkontor i San Diego och har en stor, state-of-the-art, produktionsanläggning i Beijing. Verksamheten omsatte USD 26 miljoner 2019 och förväntas växa kraftigt under 2020.

”CTK Biotech är mycket duktigt på produktutveckling, vilket inte minst framgick av bolagets respons på Covid-19-krisen, och dess produktion är best-in-class med hög effektivitet och hög kvalitet. Därutöver kommer vårt sammanslagna distributionsnätverk att vara mycket starkt,” säger blivande vd:n för SSI Diagnostica Søren Skjold Mogensen, för närvarande Chief Commercial Officer på bolaget. Avgående vd:n Patrik Dahlen fortsätter: ”Vi har arbetat länge med detta förvärv. Vi har sökt en partner med stark närvaro inom snabbtest av infektionssjukdomar, samt med teknologi och know-how inom monoklonala antikroppar. Med CTK har vi hittat helt rätt, våra verksamheter kompletterar varandra synnerligen väl”. I samband med transaktionen kliver Patrik Dahlen av som vd och går in i bolaget styrelse.

Rasmus Molander på Adelis tillägger: ”Vi har varit mycket nöjda med SSI Diagnosticas utveckling under vårt ägande. Det finns omfattande know-how inom life science i Norden, men enbart ett fåtal internationella framgångssagor inom diagnostik. I och med SSI Diagnosticas förvärv av CTK Biotech skapar vi ett internationellt tillväxtbolag som förväntas omsätta mer än DKK 600 miljoner under 2020 och som på sikt kan bli en alldeles egen framgångssaga.” 

Dr Catherine Chen, vd och medgrundare av CTK Biotech säger: ”Vi är glada och förväntansfulla inför att slå oss samman med SSI Diagnostica. Det är ett välkänt bolag med en lång historia och en stark grund baserad på forskning inom infektionssjukdomar. Vi är stolta över att ha utvecklat CTK Biotech till ett internationellt diagnostikbolag. Mina två medgrundare, Dr Wushan och Dr Pandi, och jag har arbetat hårt för att nå hit.” Dr Chen kommer att ta rollen som Chief Scientific Officer i det sammanslagna bolaget samt träda in i bolagets styrelse.

CTK Biotech har utvecklat en av marknadens mest tillförlitliga snabbtester för Covid-19 antikroppar, som ger ett testsvar på bara 15 minuter. Bolaget har ytterligare Covid-19 tester under utveckling, inklusive antigen och PCR.

Affären är villkorad av godkännande av berörda myndigheter.

För ytterligare information:

Rasmus Molander, Adelis Equity Partners, +46 70 823 74 33, rasmus.molander@adelisequity.com

SSI Diagnostica

SSI Diagnostica var tidigare en separat affärsenhet inom Statens Serum Institut (SSI), en statlig verksamhet som lyder under det danska ministeriet för hälso- och äldrevård. Bolaget är en ledande utvecklare, tillverkare och distributör av in vitro diagnostikprodukter till mikrobiologiska laboratorier samt läkemedelsbolag globalt. SSI Diagnostica säljer antisera av hög kvalitet, snabbtester och andra diagnostikprodukter. Bolaget är baserat i Hillerød i Danmark och har mer än 110 anställda. För mer information, besök www.ssidiagnostica.com.

Adelis Equity Partners

Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i medelstora nordiska bolag. Adelis grundades 2012 med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora onoterade bolag i Norden. Sedan 2013, då bolagets första fond restes, har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen i sitt segment med 23 investeringar och mer än 70 följdförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 10 miljarder kronor. För mer information se www.adelisequity.com.

Prenumerera

Dokument & länkar