DataCenter Finland stärker sin ägarbas – målet är att skapa Finlands ledande IT-servicebolag med fokus på medelstora företag

DataCenter Finland (DCF) har de senaste åren vuxit organiskt och genom förvärv till att bli Finlands ledande leverantör av molntjänster. DCF har nu beslutat att accelerera sin tillväxt och med stöd från Adelis Equity Partners är målet att bli det ledande finska IT-servicebolaget med fokus på medelstora företag.

DataCenter Finland har de senaste åren utvecklats till att bli den ledande oberoende leverantören av molntjänster i Finland. Bolaget har byggt en stark organisation fokuserad på molntjänster och IT infrastruktur samt investerat i två moderna datacenter. Bolagets tillväxt har påskyndats genom tilläggsförvärv och omsättningen under 2018 förväntas överstiga EUR 20 miljoner.

För att möjliggöra nästa tillväxtfas, inklusive större förvärv, har DCF tagit in Adelis som partner. DCF:s målsättning är att skapa det ledande IT-servicebolaget med fokus på medelstora bolag i Finland genom att fortsätta utveckla sin egen organisation samt genom ytterligare tilläggsförvärv.

”Efter att ha byggt en stark grund inom IT-infrastruktur och molntjänster vill vi nu vidare utvecklas till en holistisk leverantör av IT-tjänster. Vår plan är att utöka vårt tjänsteutbud speciellt inom IT-säkerhet, holistisk IT-arkitektur och moderna slutanvändarlösningar i kombination med en utomordentlig service desk och onsite support. Våra goda kundrelationer och vårt djupa tekniska kunnande skapar en stark bas för introducerandet av dessa nya tjänster. Adelis tidigare erfarenhet inom branschen, speciellt från de danska och svenska IT-servicemarknaderna, gör dem till en mycket värdefull partner för oss”, säger Atte Kekkonen, VD på DataCenter Finland.

”Det är mycket motiverande för oss på Adelis att få stötta DCF. Vi har tidigare varit aktivt involverade i att bygga IT Relation och AddPro till ledande IT-serviceleverantörer fokuserade på medelstora bolag i Danmark och Sverige. Vi har nu hittat ett bolag i Finland att stötta på en liknande resa. DCF:s starka kunnande inom IT-infrastruktur skapar en god bas för den planerade breddningen av tjänsteutbudet. De största vinnarna från denna utveckling kommer att vara finska medelstora företag som nu får en holistisk IT partner fokuserad på dem”, säger Rasmus Molander från Adelis.

Adelis blir majoritetsägare i DCF genom transaktionen. Bolagets nuvarande ägare, inklusive ledningen, fortsätter som betydande ägare. Även grundaren och VD:n för AddPro, Nicklas Persson, investerar i DCF och tar en plats i styrelsen. Transaktionen är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

För ytterligare information kontakta:

DataCenter Finland: Atte Kekkonen, VD, +358 40 505 5020

Adelis Equity Partners: Rasmus Molander, Partner, +46 730 823 74 33

Adelis Equity Partners: Joel Russ, Partner, +46 73 543 90 68

Om DataCenter Finland

DataCenter Finland är en leverantör av IT-infrastruktur- och molntjänster riktade till medelstora bolag. Lokal kundservice är grunden för bolagets samtliga verksamheter. Bolaget omsätter omkring EUR 21 miljoner, driver två moderna datacenter i Helsingforsregionen och anställer omkring 80 IT experter. För mer information se www.datacenter.fi.

Om Adelis Equity Partners

Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i medelstora nordiska bolag. Adelis grundades 2012 med

målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora onoterade bolag i

Norden. Sedan 2013, då bolagets första fond restes, har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen

i sitt segment med 18 investeringar och mer än 40 följdförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 10 miljarder kronor. För mer information se www.adelisequity.com.

Prenumerera

Dokument & länkar