INTERSPORT blir integrerad kedja - Adelis går in som huvudägare

Report this content

INTERSPORT Sverige får en ny majoritetsägare. Adelis Equity Partners har undertecknat ett avtal om att investera i INTERSPORT som därmed bildar en integrerad butikskedja.

Ett fantastiskt lyft på alla plan. Det ger oss nytt kapital och en central och enhetlig organisation som ska få oss att växa rejält, säger INTERSPORTs VD Ulf Kinneson.

INTERSPORT är världens största sportkedja med 5 500 butiker i 44 länder och en av de största i Sverige, med fokus på löpning, längdåkning, fitness, fotboll och andra teamsporter. Affären med Adelis Equity Partners innebär att INTERSPORT Sverige förvärvar cirka 100 INTERSPORT-butiker som därmed blir helägda. De övriga cirka 50 butikerna fortsätter som franchisetagare.

Efter omstruktureringen kommer Adelis att äga 70 procent av INTERSPORT, medan butiksägare kvarstår med 30 procents ägande i den nya koncernen.

– Vi är mycket imponerade av det arbete som VD och övriga organisationen på INTERSPORT uträttat på senare år och tror starkt på ledningens strategi och mål: Att bli den ledande sportkedjan i Sverige. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget som varumärke och butikskedja, säger Jan Åkesson, Co-Managing Partner i Adelis.

– INTERSPORT Sverige kommer genom omstruktureringen att bilda en integrerad sportkedja vilket länge varit en målsättning för styrelsen och ledningen, säger INTERSPORTs Styrelseordförande Lars Ljungälv.

Den nya koncernens omsättning uppgår pro forma till drygt 3 miljarder kronor. Hela kedjans omsättning uppgår till 4 miljarder kronor.

– Med stöd i Adelis finansiella styrka och långsiktiga perspektiv kommer vi att ha kapacitet att investera i tillväxt och uppnå vårt mål: Att bli den självklara destinationen för konsumenter som är ute efter sportprodukter med kvalitet och personal med kunskap, säger Ulf Kinneson. Vi kommer naturligtvis även i fortsättningen att dra nytta av att vi tillhör världens största kedja på det internationella planet och fortsätta stärka vårt nordiska samarbete.

INTERSPORT International, ägare och licensgivare av varumärket INTERSPORT, har varit involverade i hela processen och har godkänt transaktionen. Ledningen kommer att vara oförändrad med Ulf Kinneson som VD, Annelie Forsberg som CFO, Daniel Anvell som COO och Tomas Petersson som CCO.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkoren för transaktionen, förutom att förvärvet förutsätter godkännande från konkurrensmyndigheterna.

Om INTERSPORT Sverige

INTERSPORT bildades 1961 och är ett av Sveriges mest kända varumärken med cirka 150 butiker i Sverige. 2014 omsatte de svenska INTERSPORT-butikerna 4 miljarder kronor (inkl. moms). INTERSPORT Sverige AB är licenstagare och aktieägare i INTERSPORT International Corporation, som är världens största sportkedja med 5 500 butiker i 44 länder. 2014 omsatte INTERSPORT över 10,8 miljarder euro globalt. http://www.intersport.se

Om Adelis Equity Partners

Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i små och medelstora bolag. Adelis grundades 2012 med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora bolag i Norden. Adelis medarbetare har lång erfarenhet av riskkapitalinvesteringar, har gjort över 50 företagsförvärv och suttit i mer än 50 styrelser i medelstora bolag. Adelis nuvarande fond är på 3,7 miljarder kronor. För mer information se http://www.adelisequity.com.

Prenumerera

Dokument & länkar