Quattro Mikenti Group omorganiserar sitt ägande – nyckelpersonernas andel ökar till 20%. Adelis ny majoritetsägare

Report this content

Ägandet i tekniska installationsbolaget Quattro Mikenti Group (”QMG”) förändras. Adelis Equity Partners Fund I AB (“Adelis”) förvärvar 70% av aktierna i bolaget av nuvarande ägare. Nyckelpersonerna i bolaget ökar sin andel till 20% och grundaren Henri Juva kommer att äga 10% av bolaget efter att transaktionen genomförts.

"Vi skapar en unik ägarstruktur. Ägande i moderbolaget kommer att erbjudas brett till QMG:s anställda, medan de lokala ledningarna även framgent kommer att äga en del av sina egna dotterbolag, vilket understryker verksamhetens lokala natur”, säger grundaren Henri Juva.

”Ägarförändringen stöder vår tillväxtstrategi. Den ger oss möjlighet att förvärva även större bolag. Vi har under det senaste decenniet förvärvat eller etablerat 21 bolag som alla har funnit sin plats inom koncernen. Vår ambition är att växa åtminstone i takt med marknaden och att därutöver förstärka vår tillväxt genom förvärv”, säger Kimmo Liukkonen, verkställande direktör på QMG.

”Installationsmarknaden är och kommer även i framtiden att vara lokal, och personalens kunnande är nyckeln till framgång. QMG kommer att bibehålla sin decentraliserade modell, i vilken dotterbolagsledningarna ansvarar för sina lokala verksamheter. Moderbolagets roll är att stödja dotterbolagen. Ett snabbt och smidigt beslutsfattande säkerställs genom att nyckelpersonerna är ägare på två nivåer, i moderbolaget och i sina dotterbolag”, säger Rasmus Molander, Partner på Adelis.

”Nyckelpersoner i förvärvade bolag kommer även i fortsättningen att erbjudas möjlighet att bli ägare i moderbolaget. Vi vill motivera yrkesskickliga personer inom vår bransch och tror att detta ökar QMG:s attraktivitet som arbetsgivare ytterligare”; säger Kimmo Liukkonen och Rasmus Molander.

Slutförandet av förvärvet förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheterna i Finland och Ryssland.

För ytterligare information kontakta:

Rasmus Molander, Adelis Equity Partners, +46 70 823 74 33, rasmus.molander@adelisequity.com

Henri Juva, Styrelseordförande, Quattro Mikenti Group, +358 400 50 19 10 henri.juva@qmg.fi

Om Quattro Mikenti Group

Quattro Mikenti Group erbjuder tekniska installationstjänster inom el, vs och ventilation i Finland och Ryssland. Koncernen består av 12 specialiserade dotterbolag och är ett av de största och mest internationella installationsbolagen i Finland. Koncernen sysselsätter mer än 450 specialister inom el, vs och ventilation. Quattro Mikenti Group har 21 kontor i Finland and fyra i Ryssland. För mer information se www.qmg.fi.

Om Adelis Equity Partners

Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i medelstora bolag. Adelis grundades 2012 med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora bolag i Norden. Adelis medarbetare har lång erfarenhet av riskkapitalinvesteringar, har gjort över 50 företagsförvärv och suttit i mer än 50 styrelser i medelstora bolag. Adelis nuvarande fond är på 3,7 miljarder kronor. För mer information se www.adelisequity.com.

Prenumerera

Dokument & länkar