Adera: Oförändrade villkor för budet på Mogul

Adera: Oförändrade villkor för budet på Mogul Moguls styrelse har idag i enlighet med NBK:s rekommendation rörande offentligt erbjudande avgett ett uttalande rörande Aderas erbjudande till aktieägarna i Mogul. Moguls styrelse konstaterar att ett samgående med Adera kan vara fördelaktigt för Mogul och dess aktieägare ur ett strategiskt perspektiv. Moguls styrelse anser dock att erbjudandet inte är skäligt såvitt avser det erbjudna utbytesförhållandet. Uttalandet från Moguls styrelse har grundats främst på en så kallad fairness opinion från Moguls rådgivare Swedbank, som utvärderat erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv. Det förslag till strukturaffär som Aderas erbjudande innebär baseras på en bred analys, såväl finansiellt som operativt och riskmässigt, av de förutsättningar och möjligheter till återhämtning som bedöms råda under den närmaste tiden för de marknadssegment där Mogul huvudsakligen är verksamt. Adera anser baserat på detta att erbjudandet är såväl skäligt som bra för Moguls aktieägare. Baserat på de senaste betalkurserna för Aderas respektive Moguls aktie dagen före offentliggörandet av erbjudandet, den 27 februari 2003, resulterade utbytesrelationen i en budpremie om ca 175 %. Baserat på den senaste betalkursen för Aderas aktie respektive den senaste köpkursen för Moguls aktie (avslut saknades) den 22 maj 2003 om 22 SEK respektive 2,36 SEK, resulterar utbytesrelationen i en budpremie om ca 12 procent. Uttalandet från Moguls styrelse påverkar inte Aderas avsikt att på oförändrade villkor fullfölja erbjudandet. Moguls aktieägare uppmanas att studera prospektet och därefter fatta sitt beslut. Anmälningstiden löper från den 2 juni till den 30 juni 2003. Som tidigare meddelats kommer prospektet avseende erbjudandet att offentliggöras och hållas tillgängligt från den 27 maj 2003 på Aderas hemsida www.aderagroup.com och vid Aderas huvudkontor på Torsgatan 21 i Stockholm. Prospektet kan även beställas kostnadsfritt på telefonnummer 08-736 59 37 samt hållas tillgängligt hos SEB Emissioner, Rissneleden 110 i Sundbyberg. För mer information, kontakta: Lars Save, VD och Koncernchef (08 736 30 70) Adera AB (publ), 113 90 Stockholm Telefon: 08 736 30 70, Fax: 08 736 30 71, E-post: info@aderagroup.com www.aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00130/wkr0002.pdf

Dokument & länkar