Adera AB (publ) Delårsrapport januari-september 2003

Adera AB (publ) Delårsrapport januari - september 2003 * Nettoomsättningen uppgick till 121,5 (29,2) MSEK * Resultat efter skatt uppgick till -1,8 (-25,2) MSEK * Resultat per aktie efter omvänd split uppgick till -0,29 (-136,94) SEK efter skatt * Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 3,1 (-24,8) MSEK * Rörelseresultatet har belastats med kostnader för rationaliseringsåtgärder om ca 5 MSEK * Under perioden har Teknik i Media, Cartesia och Mogul förvärvats * Den 18 juni återfördes Aderas B-aktie till den ordinarie O-listan Perioden juli - september 2003 * Nettoomsättningen uppgick till 54,9 (-0,2) MSEK * Resultat efter skatt uppgick till -2,6 (-2,2) MSEK * Resultat per aktie (genomsnittligt antal) efter omvänd split uppgick till -0,32 (-11, 91) SEK efter skatt * Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till -0,9 (-2,0) MSEK * Rörelseresultatet för tredje kvartalet har belastats med kostnader för rationaliseringsåtgärder om ca 5 MSEK * I mitten av oktober har Mogulaktien avnoterats från O-listan. I slutet av oktober uppnådde Adera tillsammans med Aderas närstående Bonnier & Bonnier AB en ägarandel om ca 90,2 procent i Mogul För ytterligare information kontakta: Lars Save, VD och Koncernchef Adera AB (publ), 113 90 Stockholm Telefon: 08-736 30 70, Fax: 08-736 30 71, E-post: info@aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00210/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00210/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar