Adera förlänger budet på Mogul med två veckor

Adera förlänger budet på Mogul med två veckor efter att Moguls styrelse rekommenderat budet - Aderas offentliga erbjudande har under den ursprungliga anmälningstiden accepterats av ägare till ca 5 828 274 aktier i Mogul, motsvarande ca 56,7 procent av aktierna och rösterna. - Adera har beslutat att förlänga anmälningstiden med två veckor till och med måndagen den 14 juli 2003 klockan 15.00 efter att Moguls styrelse den 19 juni 2003 rekommenderade aktieägarna i Mogul att acceptera Aderas erbjudande. Moguls styrelse har till följd av Moguls negativa utveckling i Norge inhämtat en förnyad s.k. fairness opinion avseende Aderas erbjudande. Därefter har Moguls styrelse den 19 juni 2003 offentliggjort att styrelsen nu enhälligt rekommenderar aktieägarna i Mogul att acceptera Aderas erbjudande. Eftersom Moguls styrelses ändrade uppfattning blev känd på ett så sent stadium, har Aderas styrelse beslutat att förlänga anmälningstiden till och med måndagen den 14 juli 2003 klockan 15.00. Adera förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden ytterligare. Aderas offentliga erbjudande till aktieägarna i Mogul har under den ursprungliga anmälningstiden accepterats av ägare till ca 5 828 274 aktier i Mogul, representerande ca 56,7 procent av aktierna och rösterna i Mogul, av vilka ca 1 253 000 aktier ägs av närstående till Adera. Av de fyra villkor för budets fullföljande som Adera uppställt har villkoret om att nödvändigt emissionsbeslut fattas av bolagsstämman i Adera uppfyllts. Adera vidhåller de övriga tre villkoren om (i) en anslutningsgrad om mer än 90 procent, (ii) att inte något förmånligare konkurrerande bud offentliggörs och (iii) att Aderas erbjudande inte helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av omständighet utanför Aderas kontroll. Adera har dock förbehållit sig rätten att fullfölja erbjudandet även om en lägre anslutningsgrad än 90 procent skulle uppnås. Under förutsättning att Aderas styrelse senast den 17 juli 2003 har offentliggjort att erbjudandet fullföljs, beräknas redovisning av vederlag i form av Adera-aktier att påbörjas omkring den 28 juli 2003. Prospektet och en anmälningssedel finns att hämta på Aderas hemsida www.aderagroup.com. Det kan även hämtas på Aderas huvudkontor Torsgatan 21 i Stockholm, beställas kostnadsfritt på telefonnummer 08-736 59 37 samt hålls tillgängligt hos SEB Emissioner, Rissneleden 110 i Sundbyberg. För mer information Lars Save, VD Adera, telefon 08-736 31 70, e-post:lars.save@aderagroup.com www.aderagroup.com www.mogul.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00140/wkr0002.pdf

Dokument & länkar